Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı Başvurusu 2021 (İŞKUR)

Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı Başvurusu 2021 (İŞKUR)

İŞKUR ile görüşülmeden 826 çalışan işe alımı gerçekleşecek! Tarım Bakanlığı’na 2021 yılı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?  Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatına istihdam sağlamak isteyenler için başvurular başladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların detayları açıklandı. Başvuru tamamlandıktan sonra bir kura yapılacak.  Çekiliş sonuçlarına göre aday gösterilen ve gösterilmeyi hak eden adaylar daha sonra açıklanacaktır. İŞKUR ile alımı gerçekleşecek olan 826 işçi alımı nasıl başvurulur? Tarım ve Orman Bakanlığı personeline 2021 yılı için başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman BAKANLIĞI personel alımı tarım ve orman bakanlığı personel alımı sonuçları İŞKUR Tarım ve Orman BAKANLIĞI işçi alımı Tarım ve Orman BAKANLIĞI personel alımı başvuru Gıda Tarım ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI personel alımı başvurusu tarım orman bakanlığı işçi alımı kura sonuçları hakkındaki tüm detaylar yazımızda..

Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı 2021

İŞKUR personeli işe almak için nasıl başvurulur? Tarım ve Orman Bakanlığı bölge teşkilatı tarafından 826 çalışan istihdam edilecektir. Başvurular KPSS olmadan ve görüşmeler yapılmadan başlamıştır. İŞKUR başvuruları kabul etmeden önce aday seçim koşulları açıklandı. İŞKUR ile görüşmeden 826 işçi almak için nasıl başvurulur? Tarım ve Orman Bakanlığı personeline 2021 yılı için başvuru şartları nelerdir? detayları yazımızda..

İŞKUR İşçi Alımı Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurular resmi İŞKUR web sitesi üzerinden yapılır. Başvuru sahipleri 29 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında başvurabilirler. Şahsen, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday İŞKUR internet sitesinde yayınlanan listeden yalnızca bir pozisyon ve meslek için başvurabilir.

Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı Başvurusu (2)

Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı Başvurusu

İŞKUR Kura Çekimi

İhtiyaç duyulan hizmet türleri için işe alınan personel, bakanlık tarafından gözden geçirilmeden noter tasdikli bir çekilişle belirlenir. Noter çekilişi 16 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00’da bakanlık merkez kampüs Atatürk konferans salonunda yapılacaktır. COVID-19 salgını ile mücadele için alınan tedbirler nedeniyle aday, Kuranın yapılacağı odaya alınmayacak.

Çekiliş sonuçları ve diğer duyurular https: //www.tarimorman.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır. Başvuru sahiplerine yazılı olarak bilgi verilmeyecektir.

Tarım Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Şartları

“1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

İŞKUR İşçi Göreve Başlama 2021

Çekiliş sonucu aday gösterilmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler, evrakların teslim yeri ve tarihi ile diğer sorular https://www.tarimorman.gov.tr ​​adresinde raporlanacaktır.

Çalışmaya uygun olanlardan ve kura sonunda atananlardan, 15 gün görev yapamayanlar (doğum, hastalık vb. Nedenlerle göreve gelemeyenler hariç) randevu şartlarına uymadıklarında veya sonradan tayin şartlarını karşılamadıklarında yedek listenin sıralaması ilk sıraya konulacak, uygun olanlar bu kişi tarafından atanacaklar, yedek listesinde bulunan ve atanmayanlar hiçbiri için hak kazanamayacaklardır.

Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı E-Devlet

Tarım Orman Bakanlığı İşçi Alımı Başvurusu kanallarından biri de e-devlet hizmet kapısıdır. E-devlet üzerinden işçi alımı başvurusu yapmak için öncelikle başvuru oluşturmanız ardından da KPSS Bilgileri,  Yabancı Dil Bilgileri, Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Öğrenim Bilgileri, Adli Sicil Bilgileri, Askerlik Bilgileri ,Diğer Bilgiler gibi şahsınıza ait formları eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Ancak Tarım Orman Bakanlığı 826 işçi alımı başvuruları e-devlet üzerinden henüz başlamamıştır. Kontrolü buradan sağlayabilirsiniz.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.