Devlet Destekli PTT Elektrik Parası Yardımı Nasıl Alınır?

Devlet Destekli PTT Elektrik Parası Yardımı Nasıl Alınır?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra muhtaç durumdan elektrik alabilirler. PTT Elektrik Parası Yardımı PTT Elektrik Parası Yardımı Sosyal Güvenlik Fonundan yardım alan vatandaşlar, PTT ofislerini kimlik belgeleri ve faturalarıyla ziyaret edip fatura alıp almadığını öğrenebilirler. Başvuru yapmak için gerekli belgeler;

  • Kimlik belgesi,
  • Elektrik faturası.

Düzenli yardım alanlar için, ayda 150 kilovat saate kadar elektrik veya ayda ortalama 80 lira. Devlet elektriği ödeyecek. Detaylar aşağıda.

Devlet Desteğiyle Elektrik Parası Yardımı

Projenin başlığı “Elektrik tüketimine destek” Proje başkanı Sayın ERDOĞAN kamuoyuna duyurmuştu. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar ciddi bir kronik hastalığa yakalanmakta ve cihaz sayesinde yaşamlarını sürdürmek zorundadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt, SELÇUK ve 200 TL enerji tüketimi ile ilgili açıklama yaptı. Yardım edeceğini duyurdu.

PTT Elektrik Parası Yardımı

PTT Elektrik Parası Yardımı

Maddi Yardıma İhtiyacı Olanlara 80 TL. Fatura Ödeme Yardımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN yaptığı açıklamada, düşük gelirli vatandaşlarımıza elektrik yardımı sağlayacağını söyledi. Düzenli olarak sosyal yardım alan muhtaç vatandaşlarımız, devlet olarak ayda 150 kWh’e kadar elektrik kullanmaya kararlı olduğumuzu beyan ettiler. Bu kapsamda hane başına ortalama 80 Türk lirası 2,5 milyonun üzerindedir. Devlet belirtilen miktar kadar elektrik faturasını öder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Doğum Parası Nasıl Alınır? Ücreti Ne Kadar?

Bu hesaplamaya dayanarak, bir defaya mahsus konaklama faturası hesaplarız. 0.5972 * 150 = 89.58 Türk Lirası. Elektrik faturası desteği, evde yaşayan kişi sayısına bağlıdır.

PTT’den 80 TL. Elektrik Parası Yardımı

PTT Elektrik Parası Yardımı Makineye bağımlı hastaların faturalarının ödenmesi kararına ek olarak, ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlanmasına karar verildi. Bu bağlamda aileler sosyal yardıma tabi 150 kW’a kadar kullanıcı ödeneği almaktadır. Devlet bu destekle 80 TL’ye varan faturalar ödüyor.

PTT Elektrik Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uygulama yürürlüğe girdi ve kaynaklar çalışmaya başladı. Sosyal yardım alan ve kayıtlı kişilerin faturaları ile PTT ofislerine bildirimde bulunabilmeleri için bilgilendirme yapılacaktır. PTT Elektrik Parası Yardımı Kişi kayıtlı ise PTT yardımından yararlanacaktır. PTT Elektrik Parası Yardımı Bu durumda PTT ofislerine kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile başvurabilirsiniz. SYDV‘den yardım alırsanız ve kayıtlıysanız, aylık seksen Türk Lirası tutarında elektrik yardımı alabilirsiniz.

Faturanızı ve kimliğinizi, sizin adınıza PTT ofislerinden yardım alıp almadığınızı görmek için kullanabilirsiniz.

Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkındaki Karar

MADDE 1- (1) Bu Karar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Elektrik Yardımı

MADDE 3- (1) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilir.

(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

Elektrik Tüketim Desteğinin Finansmanı

MADDE 4- (1) Elektrik tüketim desteği öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılır.

(2) Fon kaynaklarının yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konacak ilave ödenekten karşılanır.

MADDE 5- (1) Elektrik tüketim desteğinin uygulanma yöntemi, kapsamda olan düzenli yardım programları ve aylıklar ile verilecek destek miktarının hanedeki kişi sayısı kriterine göre belirlenmesi ve desteğe ilişkin diğer hususlara dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında yapılan ödemeler, diğer sosyal yardımlar ve aylıklar için yapılacak muhtaçlık hesaplaması ile genel sağlık sigortası gelir tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.