Balıkçılık Devlet Desteği 2021 (Alabalık Üretim Hibesi)

Balıkçılık Devlet Desteği 2021 (Alabalık Üretim Hibesi)

Su ürünleri yetiştiriciliğinde balıkçılık yetiştiriciliğine destek basın açıklaması 4 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 30468 sayıyla yayınlandı. Bu duyuruda, tarımsal destek verilmesi kararına istinaden yumurta veya yavru üreten ve hastalanmayan kuluçkahanelerinde balık yetiştiriciliğine verilecek desteği açıklıyor. Tebliğ kapsamındaki bu destekten hiçbir devlet kurumu yararlanamayacaktır. Balıkçılık Devlet Desteği nde Su Ürünleri Hibe destekleri , Su ürünleri DESTEKLEME TEBLİĞİ, Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredisi, Kültür balıkçılığı hibe vb. konularına değineceğiz..

Balıkçılık Devlet Desteği Ne Kadar?  2021

Su Ürünleri Destek Türleri

Destek Tutarı

Alabalık (kg) 0,75 TL
Yeni Türler (kg) 1,5 TL
Kapalı Sistem Üretim (kg) 1,5 TL
Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg) 1,5 TL
Midye (kg) 0,1 TL
Sazan (kg) 0,5 TL
Hastalıktan Ari Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği (adet) 60 TL
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg) 1 TL

Balıkçılık Hibesi Kimler Yararlanabilir?

Desteğe hak kazanmak için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerektirdiği belirli koşulların karşılanması gerekmektedir. Bu terimler;

 • Kuluçka sertifikasına sahip olmak
 • Kuluçkahanelerde alınması gereken biyogüvenlik önlemleri için gereksinimleri karşılayın.
 • İşletmede oluşabilecek herhangi hastalığa çözüm bulunabilmesi gerekir.
 • Kuluçkahaneye giren ve çıkan suyu arıtmak için kapalı sistem üretimi sağlanmalıdır.
 • Ulusal referans laboratuvarından bir sağlık raporu alın.
 • Testten sonra viral hemorajik septisemi ve IHN virüsü olmadığını anlayın.
 • Alabalık markası oluşturmak gibi koşullara sahip olmak gereklidir.

Destek süresi 3 yıldır. Bu dönem balık yumurtalarının serilmesi ile başlar. Tahıl olarak ödeme yapılır. Destek ödeneğinden yararlanmak için yılda 5.000 sürü üreme kulağına sahip olmak gerekir. 2.500 adet için tam birim fiyatı ödenirken, 2501 ila 5.000 adet geri kalanı için fiyatın yarısı ödenir. Projede belirtilen miktarın aşılmaması için kapasiteye göre üretim gerçekleşir. Başvurular, kuluçkahanenin bulunduğu il müdürlüğü tarafından kabul edilecektir. Destek süresi içerisinde işletme başkasına devredilemez veya satılamaz.

Su Ürünleri Destekleme Tebliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 4 Temmuz da ilgili sayı üzerinden Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ” için tıklayınız.

KOSGEB Balıkçılık Hibesi

Ülkemizde balık tutmayı düşündüğümüzde genellikle balık ve sazan yetiştirmeyi düşünürüz. Alabalık yetiştiriciliği, ülkede bu tür balıklara olan yüksek talep nedeniyle her zaman ilgi görmüştür. Bu nedenle devlet kurumları alabalık yetiştirmek isteyen girişimcilere birçok destek projesi sağlıyor. Bu kurumlardan biri KOSGEB’dir. KOSGEB alabalık hibeleri için objelerin oluşturulması Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun için Ziraat Bankası şubeleri ile iletişime geçmeniz ve gerekli evrakları almanız yeterlidir.

KOSGEB, Ziraat Bankası aracılığıyla 5 milyon TL’ye kadar alabalık yetiştirmek isteyen girişimcilere destek oluyor. Balıkçılık kredisi faizsiz olarak verilmektedir. Ek olarak, bu sadece alabalık yetiştiriciliğini değil, tatlı ve tuzlu su da dahil olmak üzere her türlü balıkçılığı içerir. Destek ayrıca kurulumları kurmak için özel cihazlar sağlar.

Alabalık Üretimi Hibe Başvuru Evrakları

Başvurmak için, 1 Aralık’a kadar kuluçkahane ilgilenecek olan bölge idaresine gerekli belgeleri sunmanız gerekir.

 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen ıslah belgesinin fotokopisi.
 • Devamsızlıklarını kanıtlayabilenler için yardım için eksiksiz başvuru dosyası.
 • Balıkçılık sektöründeki bir kooperatif veya üreticiler birliğine üye olduğunuzu kanıtlayan belge (eğer bir sendikaya üye değilseniz, bu belge gerekli değildir).
 • Balık menşe belgesi
 • Kurulumun iyileştirildiğini doğrulayan belgeler
 • İyi balık sağlığını teyit eden veteriner sağlık raporu (il ofisinden temin edilebilir).
 • Belge teknik müdür tarafından onaylandı

Ürünlerin üç yıl süreyle hastalıksız kalacağını belirten imzalanacak taahhüt mektubu hazırlanmalı ve ibraz edilmelidir.

Balıkçılık Devlet Desteği Başvuru Sonrası

Yukarıdaki belgeler ile başvuru yapılırken belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. Başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kuluçkahanede inceleme ve araştırma yapılacaktır. Bu inceleme, biyogüvenlik önlemleriniz olup olmadığını kontrol edecektir. Koşulların yerine getirilmediği tespit edilirse, başvuru sahiplerine ek süre verilir ve belirtilen tarihe kadar şartların yerine getirilmesi gerekir.

 1. Tanınmış firmalardan alınan numuneler ulusal referans laboratuvarına gönderilir.
 2. Alabalık yönetimi raporu eyalet hükümeti tarafından hazırlanır ve alabalık, balıkçılık kayıt sisteminde bir damga numarası ile kaydedilir.
 3. Laboratuvar sonucu olumsuz ise, şirketle iletişime geçin. Bu talep Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bildirilir. Su Ürünleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne de bilgi verildi.
 4. Hastalıksız olduğu beyan edilen şirketler, il müdürlükleri tarafından tespit edilir ve yardım alma hakkına sahiptir. ICMAL, bilgileri balıkçılık kayıt sistemine kaydeden il otoritesi tarafından oluşturulur.
 5. İl komutanlığı sonuçları, ürün onayından sonraki beş iş günü içinde açıklayacak. Askıya alma sırasında herhangi bir itiraz alınmazsa, listenin son hali nihai olacaktır.
 6. İcmal’in son hali Su Ürünleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir. (Çiftçi derneklerinin kesinti sonrası güçlendirilmesi sırasında kalan miktar alabalık üreticilerine gider. Çiftçi derneklerine üye olma zorunluluğu olmayanlar için herhangi bir kesinti yapılmaz.) Kurula %2 hizmet bedeli ödenir. Bu hizmet bedelinin yüzde 20’si Çiftçi Yetkilendirmesi adına ödenir.

Balıkçılık Desteğinden Yararlanmama Durumu 

Emirler verildikten sonra, kolluk kuvvetleri, bu ödeme için uygun olmayanları ve haksız menfaatler alanları kapsar. Tamamlanan ödeme, hesaplanan faizle birlikte size indirilecektir. Ödemenin iade edilmemesi halinde bu kişiler Bakanlıktan herhangi bir menfaat alamayacak. Ödeme başladıktan sonra hastalık tespit edilirse, ödemeler askıya alınacak ve mal sahibine gerekli koşulları yeniden sağlaması için ek süre verilecektir. Belgelerin talep üzerine gönderilebilmesi için 5 yıl saklamanız gerekmektedir. Bu süre zarfında ödemeler devam edecek. Bu ortam yaygın olduğu için haciz, icra gibi işlemlere konu değildir.

Balık Desteklemesi Hangi Balık Türlerini Kapsamaktadır?

 • Alabalık
 • Midye
 • Karides
 • Yılan balığı
 • Sülük
 • Sivri burun karagöz
 • Mercan
 • Sarıkuyruk
 • Karadeniz alası
 • Kırmızı benekli alabalık
 • Mersin
 • Kalkan
 • Fangri

Ayrıca bu avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Son başvuru günü 1 Aralık 2018 olup süresi dolmuştur. 2021’de destek iadeleri ve talepleri başladığında ayrıntıları sizinle paylaşacağız. Tesisinizdeki personel tarafından incelendikten sonra gerekli belgeleri hazırlarsanız hastalık tespit edilmeyecek ve tesisiniz dezenfekte edilecektir. 

Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredisi (BALIKÇILIK)

Ziraat Bankası, deniz veya tatlı su balıkçılığı ile uğraşanlar için kredi tavanını bu yıl 10 milyon TL artırdı. Su ürünleri sektörü için 60 ay süreyle sağlanan kredinin faiz oranı her iki dönem için de yıllık % 8,50’den başlıyor. Genç bir girişimci ve resmi bir dergiye sahip bir girişimciyseniz, bu faiz oranı yılda % 6.80 düşer. Bu nedenle, aylık% 0,70’ten başlayan faiz oranları ile balık tutmak veya tatlı su çiftlikleri kurmak için tekne, tekne veya kafes gibi ekipmanları satın alabilirsiniz. Farklı miktarlarda su hesaplaması ve üretimi için Ziraat’ten nasıl kredi alınır? Hangi koşullar?

Ziraat Bankası Balıkçılık Kredisi Faiz Oranları 

Balıkçı tekneleri, muhtemelen denizdeki avcılar için en büyük ihtiyaçtır. Ziraat Bankası, tuzlu su ve tatlı su hayvanlarının yetiştirilmesi ile kara hayvanlarının yetiştirilmesi için devlet desteği sunmaktadır. Böylece hayalinizdeki balıkçı teknesini çok uygun koşullarda elde edebilirsiniz. Ziraat’in 2021 yılında Su Ürünleri adı altında kullandırdığı kredinin üst limiti bir önceki yıla göre iki katına çıkarılarak 10 milyon TL’ye ulaştı. Faiz oranları, farklı faiz oranlarında iki şekilde uygulanır: dönem “YATIRIM” ve “İŞLETME”. Önce bu faiz oranlarından kaç tanesinin tabloladığını görelim ve ardından Ziraat Bankası Sığır Kredisi adı verilen kredi hesaplama sürecinden bahsedelim.

BALIKÇILIK YATIRIM İŞLETME ÜST LİMİT
50% 50% 10 Milyon TL
Su Ürünü Yetiştirme 10% 10%
Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Girişimci 10% 10%
En Yüksek İndirim 80% 80%

Tabloda gördüğünüz faiz oranlarındaki düşüşün ardından mevcut Ziraat faiz oranı her iki dönem için% 17’den yıllık % 8,50 düşüyor. Bu oran ayda 8,50 / 12 =% 0,70‘e karşılık gelir. Elbette 40 yaşın altındaki genç bir çiftçiyseniz, kadınlar ve su ürünleri yetiştiricileri dahil olmak üzere yıllık % 70 indirim alacaksınız. Böylece yıllık faiz oranı aylık % 5,10 ve % 0,42’ye düşürülmüştür.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.